Bli medlem i RTP - Betala din medlemsavgift

Bli medlem i en lokalförening

Här anger du dina personliga uppgifter. Du kommer erbjudas ett medlemskap i närmaste lokalförening utifrån det postnummer du anger. Du kan också välja att lägga till familjemedlemmar till ditt medlemskap. Genom att trycka på "Fortsätt" kan du betala ditt medlemskap direkt. 

Om du har önskemål om att tillhöra någon särskild förening, meddela detta till oss på info@rtp.se så snart ditt medlemskap är betalt.

Upplever du några problem eller har några frågor, kontakta oss på info@rtp.se 

 bestämmelser och villkor
Ok