Bli medlem i RTP - Betala din medlemsavgift

Bli medlem i en lokalförening

Här anger du dina personliga uppgifter. Du kommer erbjudas ett medlemskap i närmaste lokalförening utifrån det postnummer du anger. Om du köper ett familjemedlemskap kan du här välja att lägga till familjemedlemmar. Genom att trycka på "Fortsätt" kan du betala ditt medlemskap direkt. 

Du som har önskemål om att tillhöra en särskild förening behöver ta kontakt med oss via info@rtp.se så snart ditt medlemskap är betalt.

Om du vill betala med faktura behöver förbundskansliet registrera ditt medlemskap manuellt. Vänligen kontakta oss på info@rtp.se eller ring 08-629 27 80.

 bestämmelser och villkor
Ok